Wat is een TCU?

De overlevingskansen van kinderen met een chronische, complexe aandoening zijn de laatste decennia enorm toegenomen. Tegelijkertijd is deze groep afhankelijk van intensieve en specialistische zorg. De vele en lange ziekenhuisopnames trekken een wissel op zowel de patiënt, het gezin als de zorginstelling.

Een Transitional Care Unit (TCU) faciliteert een snellere, betere en bestendigere overgang van het ziekenhuis naar huis. Een veilige omgeving in een huiselijke setting waar ouders vertrouwen krijgen in de zorg die ze zelf moeten geven of moeten regelen. Een plek waar het gezin leert om zelf de regie te nemen en de eigen kracht te hervinden. Het noodzakelijke tussenstation met de juiste zorg op de juiste plek.

Het Consortium

Om een duurzamere transitie naar huis te realiseren, de zorg betaalbaar te houden én te kunnen evalueren, is onderzoek nodig. Het TCU consortium, waarin diverse stakeholders worden vertegenwoordigd, bundelt de krachten om de bestaande kennishiaten te adresseren en te vertalen in een “standard operating procedure” voor transitiezorg voor kinderen met een chronische, complexe aandoening in Nederland.
Image
Image
Bestaande TCU's

Zowel in Nederland als daarbuiten bestaan diverse instellingen gericht op transitiezorg.

  • De ICK-Transitie afdeling verbonden aan het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam
  • De Boeg verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen
  • Het Jeroen Pit Huis verbonden aan het Amsterdam UMC

Image
Onderzoeks updates

We houden je graag op de hoogte van de resultaten van ons onderzoek. Lees hier de meest recente updates.

Image
Werk mee aan ons onderzoek

Het nut van een Transitie Care Unit wetenschappelijk onderbouwen, doen we door een gedegen zorgevaluatie. Daartoe brengen wij de gezinsbehoeftes, de interventies en de core outcomes in kaart.

Ben jij ouder van een kind met een medisch complexe aandoening? En vind jij het leuk om mee te denken om de zorg voor onze kinderen te verbeteren?

Image

Een bestendige transitie van ziekenhuis naar huis mogelijk maken voor kinderen met medische complexiteiten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Zon-MW, Stichting Steun Emma en Stichting van Karnebeek4Kids.

Stacks Image 248_83
Contact

© 2024 H2M Contact