Het huidige palet: bestaande TCU's

Zowel in Nederland als daarbuiten bestaan diverse instellingen gericht op transitiezorg. De ICK-Transitie afdeling in Rotterdam, de Boeg in Nijmegen en het Jeroen Pit Huis in Amsterdam. Diverse betrokkenen bij deze instellingen participeren in dit consortium zodat kennis breed gedeeld en toegepast wordt.

ICK-Transitie afdeling ErasmusMC

De Pallieterburght in Capelle aan de IJssel, verbonden aan de PICU van het Erasmus MC, heeft van 2010 tot 2017 transmurale transitiezorg geleverd in de regio. Logistieke en personeels-technische problemen, gerelateerd aan de fysieke afstand tot het Erasmus MC, hebben ertoe geleid dat deze transitie unit in 2018 verplaatst is naar een afdeling binnen de muren van het ziekenhuis. Deze unit wordt de ICK-Transitie genoemd.

De Boeg
Stacks Image 677

Op het terrein van Dekkerswald in Nijmegen ligt logeerhuis de Boeg. Hier wordt sinds 2014 kortdurend (8 dagen) verblijf aangeboden aan ouders en patiënten, die zijn verwezen vanuit verschillende zorginstellingen met beademingsbehoefte en voeding gerelateerde klachten ter voorbereiding op de stap naar huis.

Het Jeroen Pit Huis
Stacks Image 686

De deuren van het Jeroen Pit Huis zijn 11 mei 2022 officieel geopend. Het huis is een zelfstandig, nieuw zorgverblijf op het terrein van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het Jeroen Pit Huis bestaat uit 8 familie appartementen in een huiselijke sfeer. Een breed palet aan hoogwaardige zorg en begeleiding zal hier geboden worden aan alle gezinsleden. Dit betreft naast medische en verpleegkundige zorg ook psychosociale, maatschappelijk en praktische ondersteuning. Daarnaast zal er ook nauw samengewerkt worden met thuisverpleegkundigen, jeugdzorg, huisarts en gemeente én zal het sociale netwerk van het gezin zoveel mogelijk betrokken worden.

Kinderhospices

Daarnaast bestaan in Nederland acht ‘kinderhospices’, alwaar de zorg veelal gericht is op palliatie of het leveren van respijtzorg. Deze hospices zijn zeer waardevol, maar bieden onvoldoende mogelijkheid voor verblijf van het hele gezin en zijn niet primair gericht op transitie naar huis.

Buitenland

Ons consortium richt zich op het verbeteren van de transitiezorg in Nederland.

Buiten Nederland zijn er diverse instellingen ook gericht op deze vorm van zorg. Eén daarvan is ‘Canuck Place’ in Vancouver, Canada, waar al meer dan twintig jaar palliatieve en transitiezorg geleverd wordt. Het huis heeft een belangrijke brugfunctie in de regio, biedt ruimte voor zowel kind als gezin en heeft op een holistische manier aandacht voor het hele systeem.

Andere voorbeelden van succesvolle transitie instellingen zijn: Almost Home Sick Children (Calgary, Canada), East Anglia’s Children’s Hospices (Cambridgeshire, Essex, Norfolk and Suffolk, UK), Kinder-Hospiz Sternenbrücke (Hamburg, Duitsland), en Lukahuset (Denemarken). Centraal staat het verblijf van ouders in deze instellingen, zodat het hele gezin ondersteuning kan krijgen, evenals educatie binnen alle domeinen en handelingen ter voorbereiding van de transitie naar huis.

Stacks Image 145
Image

Een bestendige transitie van ziekenhuis naar huis mogelijk maken voor kinderen met medische complexiteiten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Zon-MW, Stichting Steun Emma en Stichting van Karnebeek4Kids.

Stacks Image 598_83
Contact

© 2023 H2M Contact