Op 27 oktober 2022 vond er een online bijeenkomst met het gehele TCU consortium plaats om alle partners bij te praten. Zo werd er gedeeld dat ZonMW zeer positief staat tegenover het TCU-concept en ook de NzA bezig is met een bestendige vergoeding van de TCU-zorg.

Verder werd er gesproken over onlangs afgerond onderzoek (PICE, COS), de lopende ...

Het TCU-consortium was goed vertegenwoordigd op het congres van de European Academy of Peadiatric Societies (EAPS) in Barcelona! Onder andere collega’s vanuit het Rotterdamse en Amsterdamse reisde af naar het zonnige Spanje.

In verschillende sessies werden onderzoeksresultaten gepresenteerd en bediscussieerd. Zo presenteerde promovendus Heleen ...

Tijdens de feestelijke uitreiking van de Architectenweb Awards 2022, op woensdagavond 12 oktober in het Keilepand in Rotterdam, is het Jeroen Pit Huis op het Amsterdam UMC-terrein bekroond als Zorggebouw van het Jaar 2022. De omgeving waarin ernstig zieke kinderen kunnen wennen aan de stap van ziekenhuis naar thuis is ontworpen door Concrete Architectural ...

Het gaat de goede kant op met de inclusies in de ‘Hospital to Home Transition of Children with Medical Complexities in The Netherlands; current practice’ studie (H2H). Op dit moment hebben we ca. 50 inclusies.

De looptijd van deze studie is 6 maanden in elk van de 4 UMC’s. Het Amsterdam UMC en Erasmus MC zijn reeds gestopt met includeren. ...

Op 13 mei jl. kwamen vertegenwoordigers vanuit ZonMW en het TCU Consortium, zowel live als digitaal, bijeen in het Jeroen Pit Huis (JPH).

In het voorjaar van 2021 heeft het multidisciplinair consortium subsidie gekregen vanuit ZonMW om de inrichting en de procesevaluatie van de transitiezorg in een TCU wetenschappelijk te onderbouwen om structurele ...

Patiëntvragenlijsten, oftewel PROMs (Patient Reported Outcome Measures), bieden een mooie basis voor het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Lotte Haverman, senior onderzoeker met een klinische achtergrond in de medische psychologie en projectleider van het PROM expertisepunt, ziet de aandacht voor de vragenlijsten toenemen. “We voeren steeds ...

Image

Een bestendige transitie van ziekenhuis naar huis mogelijk maken voor kinderen met medische complexiteiten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Zon-MW, Stichting Steun Emma en Stichting van Karnebeek4Kids.

Stacks Image 598_83
Contact

© 2022 H2M Contact