ZonMW op bezoek in het JPH

Op 13 mei jl. kwamen vertegenwoordigers vanuit ZonMW en het TCU Consortium, zowel live als digitaal, bijeen in het Jeroen Pit Huis (JPH).

In het voorjaar van 2021 heeft het multidisciplinair consortium subsidie gekregen vanuit ZonMW om de inrichting en de procesevaluatie van de transitiezorg in een TCU wetenschappelijk te onderbouwen om structurele bekostiging mogelijk te maken.

De doelstelling van deze bijeenkomst was om 1,5 jaar na het verkrijgen van de subsidie een update te geven over de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. Het was een nuttig overleg waarin resultaten, plannen en verwachtingen besproken werden. Vanuit ZonMW kwam een positief advies met betrekking tot het verstrekken van de rest van de subsidie.

Auteur; Heleen Haspels, onderzoeker Amsterdam UMC / Erasmus MC

Image

Een bestendige transitie van ziekenhuis naar huis mogelijk maken voor kinderen met medische complexiteiten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Zon-MW, Stichting Steun Emma en Stichting van Karnebeek4Kids.

Stacks Image 598_83
Contact

© 2024 H2M Contact