Vernieuwde Special Care in het BKZ UMCG

Het Beatrix kinderziekenhuis, UMCGroningen dat deel uitmaakt van het Transitional Care Unit (TCU) consortium heeft recent de Special Care verbouwd om zo weer te kunnen voldoen aan de laatste stand van zaken en de wensen van kinderen en ouders.

Kinderen die afhankelijk zijn van technologische ondersteuning komen in aanmerking voor een Transitional Care Unit (TCU) en verblijven veelal op een Kinder IC. In het BKZ-UMCG is er voor die patiëntengroep sinds geruime tijd een aparte afdeling, de zogenaamde Special Care. Kinderen komen op deze afdeling wanneer ze stabiel genoeg zijn om niet meer op de reguliere intensive care te verblijven maar nog wel intensieve zorg behoeven.

L1 Special Care is een gespecialiseerde afdeling waar kinderen liggen van 0 tot 18 jaar met bijvoorbeeld luchtweg- of ademhalingsproblemen of spierziekten, die behandeld worden met (non) invasieve beademing, of een trachea canule. Ouders leren op de Special Care in een speciaal daarvoor opgezet traject deze intensieve zorg zelf uit te voeren, voordat ze naar huis ontslagen worden. De Special Care is daarmee de brug tussen de Intensive Care en thuis.

Een volgende stap in de doorontwikkeling van deze zorg is om te komen tot een omgeving voor deze specifieke patiëntengroep die medisch gezien stabiel is en waar ouders direct betrokken zijn in de zorg en in toenemende mate deze zorg over nemen. Recent heeft er binnen het UMCG een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden voor het realiseren van een TCU voor kinderen buiten het ziekenhuis. Hiervoor is een plan uitgewerkt om dit te realiseren binnen het Centrum voor Revalidatie van het UMCG; gelokaliseerd in een niet klinische en gezinsgerichte omgeving in Haren. Binnen het Centrum voor Revalidatie kan op termijn ruimte vrijgespeeld worden voor een TCU, waar voorzieningen aanwezig zijn die kinderen en gezin ondersteunen om zo de transitie te maken van ziekenhuis naar thuis.

Auteur: Inge Keekstra, Research verpleegkundige Bureau Wetenschappelijk Onderzoek Kindergeneeskunde UMCG

Image

Een bestendige transitie van ziekenhuis naar huis mogelijk maken voor kinderen met medische complexiteiten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Zon-MW, Stichting Steun Emma en Stichting van Karnebeek4Kids.

Stacks Image 598_83
Contact

© 2023 H2M Contact