TCU-Consortium bijeenkomst

Op 27 oktober 2022 vond er een online bijeenkomst met het gehele TCU consortium plaats om alle partners bij te praten. Zo werd er gedeeld dat ZonMW zeer positief staat tegenover het TCU-concept en ook de NzA bezig is met een bestendige vergoeding van de TCU-zorg.

Verder werd er gesproken over onlangs afgerond onderzoek (PICE, COS), de lopende H2H (Hospital to Home) studie waar PHD student Heleen Haspels zich mee bezig houdt en de nog dit jaar op te starten Evaluatie studie met als doel: Het evalueren van de effectiviteit van hospital-to-home transitie via het Jeroen Pit Huis op populatieniveau.

Tot slot werd de Core Outcome Set gedeeld, resultaat van ‘systemic review’, een DELPHI studie en Focus groepen. De volgende bijeenkomst zal weer een ‘live’ bijeenkomst zijn en zal waarschijnlijk in maart 2023 plaatsvinden.

Image

Een bestendige transitie van ziekenhuis naar huis mogelijk maken voor kinderen met medische complexiteiten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Zon-MW, Stichting Steun Emma en Stichting van Karnebeek4Kids.

Stacks Image 598_83
Contact

© 2023 H2M Contact